Pravna obvestila

Pogoji uporabe spletnega portala tarot-nasvet.si

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletnega portala tarot-nasvet.si.

Z uporabo spletnih strani portala se strinjate s spodaj navedenimi pogoji uporabe.

V primeru, da uporabnik krši navedene pogoje uporabe spletnih strani portala tarot-nasvet.si, mu lahko lastnik onemogoči uporabo spletnih strani portala.

Uporabo spletnih strani portala tarot-nasvet.si  se uporabniku lahko prepreči tudi v primeru, da le-ta z uporabo spletnih strani portala tarot-nasvet.si nadleguje druge uporabnike ali krati njihove pravice, portal uporablja v zlonamerne namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo spletnih strani portala tarot-nasvet.si.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh portala, je dovoljeno pregledovati in reproducirati za lastne osebne nekomercialne potrebe. Ne sme pa se jih spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja lastnika portala tarot-nasvet.si. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh spletnih strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter druga obvestila in opozorila, ki jih določi lastnik portala tarot-nasvet.si (Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3)).

Vse znamke na spletnem portalu tarot-nasvet.si  so zaščitene, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnjim pisnim dovoljenjem lastnika spletnega portala tarot-nasvet.si.

Varovanje zasebnosti

Za uporabo nekaterih delov spletnega portala tarot-nasvet.si se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo na spletni portal se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnega portala tarot-nasvet.si, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

Lastnik portala tarot-nasvet.si se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov, dobljene preko spletnih strani tarot-nasvet.si, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Lastnik portala tarot-nasvet.si se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatki o uporabi portala, ki se zbirajo avtomatsko in ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, se bodo uporabili le z namenom izboljšanja uporabe portala tarot-nasvet.si.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnega portala tarot-nasvet.si, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev spletnega portala 123loto.si, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah spletnega portala tarot-nasvet.si in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletni portal tarot-nasvet.si in storitve, ki so dostopne preko portala, v skladu s temi pogoji ter morebitnimi posebnimi pogoji.

Pridržki

Lastnik spletnega portala tarot-nasvet.si  si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega portala in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnjega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega portala.

Lastnik spletnega portala tarot-nasvet.si ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik spletnega portala tarot-nasvet.si se bo po najboljših močeh trudil na straneh portala zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila in posnetki, objavljeni na številki 0906659 informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Lastnik spletnega portala tarot-nasvet.si lahko te pogoje uporabe spremeni brez predhodnega obvestila.

Upravljalec, ponudnik storitev in lastnik spletnega portala tarot-nasvet.si je